0803 MKS 4 - Södertörn / Nynäsleden

SEK50.00

SCS:s MiniKartSerie, SCS 2004, format A4, skala 1:100 000, levereras i plastficka. Se även 0613.