0611 Skärgårdscykelleden Kustlinjen

SEK 120.00

SCS 2004. Skärgårdscykelleden Kustlinjen har en mycket attraktiv sträckning utmed Ostkusten, Öregrund−Stockholm−Västervik. Karthäftet i format A4 levereras i plastfolder tillsammans med en omfattande servicebilaga. Huvudkartorna är i skala 1:250 000 (Lantmäteriverkets turistkarta) och 20 tätortskartor ingår. Kustlinjen-leden är uppdelad på 65 avsnitt och omfattar 110 mil (huvudleden 58 mil). Flera bryggor ute i havsbandet ingår i systemet. Kustlinjen är markerad med ca 1 000 skyltar.