0609 Strömsholms kanal

SEK40.00

Kanalbolaget, ca 120 km. Leden startar i Borgåsund vid Mälaren och följer sedan kanalen och sjöarna upp till Smedjebacken. Någorlunda välskyltad led, kartan är mycket innehållsrik. Sverigeleden och Mälardalsleden ansluter i N resp S.